CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Sản phẩm mua mới

NỘI DUNG CHÍNH SÁCHĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
Bảo hành theo nhà sản xuất– Sản phẩm đổi trả phải giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu và đủ điều kiện bảo hành của hãng.

– Hoàn trả lại đầy đủ phụ kiện đi kèm: mất phụ kiện thu phí theo giá hãng đưa ra và chính hãng (tối đa 5% giá trị hóa đơn).

Hotline hỗ trợ bảo hành: 091 5810 979

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Sản Phẩm Darling

NỘI DUNG CHÍNH SÁCHĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
Đổi trả trong vòng 30 ngày– Sản phẩm đổi trả phải giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu và đủ điều kiện đổi trả theo hãng Darling

– Hoàn trả lại đầy đủ phụ kiện đi kèm: mất phụ kiện thu phí theo giá hãng đưa ra và chính hãng (tối đa 5% giá trị hóa đơn).

Hotline hỗ trợ đổi trả: 091 5810 979

CHÍNH SÁCH HÀNG THANH LÝ ĐỔI TRẢ VÀ BẢO HÀNH

Sản Phẩm Thanh Lý Tại Sáng Tạo

NỘI DUNG CHÍNH SÁCHĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
Đổi trả trong vòng 7 ngày

– Sản phẩm đổi trả phải giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu.

– Hoàn trả lại đầy đủ phụ kiện đi kèm: mất phụ kiện thu phí theo giá hãng đưa ra và chính hãng (tối đa 5% giá trị hóa đơn).

Bảo hành tại Sáng Tạo– Bảo hành từ 3 tháng – 6 tháng

Hotline hỗ trợ đổi trả và bảo hành sản phẩm thanh lý: 091 5810 979